Sier-bestrating

Met enige regelmaat is de stratenmaker van Tuinrijck ook bij u in de buurt bezig met het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden, en of het dan gaat om een pad van klinkers, een terras van gecoate tegels of een oprit van betonnen tienduimers, altijd wordt met veel plezier en vakmanschap het werk uitgevoerd.

Vakmanschap

Verstand van zaken, goed gereedschap en de wil om een mooi en goed stuk bestratingswerk te leveren waar u ook jaren plezier aan zult beleven zijn niet niks, en u zult begrijpen dat we daarom ook niet de goedkoopste zijn, maar wel een partij om voor jaren op te bouwen.

Grondwerk

De basis van een goed stuk straatwerk is de voorbereiding van de ondergrond. Deze moet afhankelijk van de grondslag en het gebruik van de verharding worden uitgegraven en met 10 tot 25 cm. zand worden gevuld, waarbij we voor een oprit bij voorkeur een groot deel van dit zandpakket vervangen voor gebroken puin. Deze laag moet worden verdicht om een compact geheel te krijgen. Vroeger deed men dit door het geheel voor langere tijd onder water te zetten, maar tegenwoordig hebben we daar gelukkig een trilplaat voor.

Natuursteen en Keramische tegels

Om deze over het algemeen dunne bestrating op een degelijke manier te plaatsen is het raadzaam om deze te plaatsen in een bed van drainerende mortel.

Onkruid

Onkruidgroei tussen de bestrating is voor velen een doorn in het oog en zoeken dan ook naar manieren om dit tegen te gaan. Nu moet u weten dat de meeste onkruiden ontstaan uit zaden die tussen de naden in de bestrating waaien, dus hiervoor heeft het toepassen van worteldoek geen zin(wel tegen de meeste wortelonkruiden). Wel kunnen we de bestrating voegen, hiervoor bestaan diverse middelen die afhankelijk van de gewenste waterdoorlatendheid en belasting van de bestrating kunnen worden toegepast. Houdt er wel rekening mee dat door het verzakken van de bestrating de voegen los kunnen raken en na enkele jaren moeten worden vervangen